Talabalar hayoti


Talabalik davri insonni shaxsiy rivojlanishida muhim ro‘l o‘ynaydi. Bu davr bir umr esda qoladigan hayot tajribasidir. Universitet hayoti talabalar uchun nafaqat o‘quv mashg‘ulotlari, balki ijtimoiy tadbirlar va dasturlar bilan ham mazmunli. Bularning barchasi talabalarning har tomonlama kamol topishini ta‘minlaydi.

TA'LIM FAOLIYATI


SPORT FAOLIYATI


JAMOAVIY FAOLIYAT